Wonen - Duurzaam Kaag en Braassem

DUURZAAMHEIDSPLATFORM
KAAG EN BRAASSEM
Ga naar de inhoud

Wonen

    
SEDUM op uw platte dak heeft veel voordelen.

 
Wist U dat :
PV panelen beter presteren op een met Sedum belegd dak.
Omdat de omgevings-temperatuur van daken uitgevoerd met Sedum beduidend lager licht, presteren PV panelen beter.
Bij hoge PV paneel temperaturen neemt het opgewekt vermogen af met +/- 10 a 12 %.

 
Dakbeplanting kan het binnenklimaat verbeteren. Traditionele platte daken kunnen in de zomer voor onaangename temperatuurschommelingen zorgen. Het toepassen van een groen ofwel een SEDUM dak is een goede oplossing voor dit probleem. Als er een goede dakbeplantingspakket wordt aangebracht met een hoge opbouw ( dikte) kunnen de temperatuurschommeling in de onderliggende ruimten sterk verminderen. Een vlak dak met een bitumen dakbedekking kan in de zomer wel 80 ºC worden.
Warmte wat ook de isolatie laag opwarmt en uiteindelijk de constructie. Dakbeplanting isoleert en brengt de warmtelast op de isolatie terug naar een graad of 35 ºC en voorkomt zo dat het dakisolatiepakket zulke hoge temperaturen bereikt. Dat effect is in de onderliggende ruimten goed voelbaar.
          
 

 

 

Onderhoud gastoestellen

Uit branche onderzoek blijkt dat het onderhoud aan gastoestellen afneemt. Dat heeft consequenties voor de veiligheid van gebruikers van gastoestellen.
Bekend zijn de koolmonoxide ongevallen waarbij  jaarlijks een 10 tot 15 geregistreerde doden zijn te betreuren. Hoeveel ziekte gevallen te wijten zijn aan koolmonoxide vergiftiging wordt niet geregistreerd maar men denkt een veelvoud.
CV onderhoud, ofwel onderhoud aan CV gas toestellen in het algemeen, heeft naast het inzetten op veiligheid ook een energie besparend effect.
De branche gaat zich hard maken om ongevallen met gastoestellen te verminderen en zo ook een Co2 reductie bewerkstelligen. Maar wat te doen als de eigenaren van gastoestellen zich niet bewust zijn dat gastoestellen onderhoud nodig hebben?Nieuwe erkenningsregeling voor gastoestellen REGT 2016

Sterkin heeft gemeend dat het noodzakelijk is voor de installatiebranche dat er een erkenningsregeling is, in aanvulling op reeds bestaande erkenningsregelingen, die mede omvat het onderhoud van de gastoestellen, zoals CV-ketels, geisers en gaskachels. De REGT 2016
In de installateursmarkt en bij consumenten is onrust ontstaan over het koolmonoxidegevaar met betrekking tot gasverbrandingstoestellen. Deze onrust is mede ontstaan naar aanleiding van een onderzoeksrapport door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar CO-ongevallen met gasverbrandingsinstallaties.
Met de nieuwe erkenningsregeling beoogt Sterkin te voorzien in de behoefte van de markt aan een goede erkenningsregeling, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het controleren van de veiligheid van toestellen en installaties, aan (bij-) scholing en persoonserkenning. Nieuw ten opzichte van reeds bestaande erkenningsregeling op gastechnisch gebied zijn onder meer:
• Persoonserkenning
• Specifiek gericht op onderhoud
• De mogelijkheid tot verplichte bij- en nascholing
• Het geven van aanwijzingen hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
• Inspectie op onderhoudswerkzaamheden en indien van toepassing eveneens op plaatsing van toestellen.

Hiermee is deze erkenningsregeling in feite ook een uitbreiding op de reeds bestaande Gastechnische erkenningsregeling (REG 2008) van Sterkin. Een REG 2008 Erkende voldoet niet automatisch aan de vereisten voor de REGT 2016 erkenningsregeling en vice versa. Daar deze twee erkenningsregelingen echter wel nauw verwant zijn en Sterkin een NON-profit organisatie is, krijgen bedrijven die erkend zijn voor beide erkenningsregeling een korting van € 60 op de jaarbijdrage van de REG 2008.
info@duurzaamheidsplatformkaagenbraassem.nl
kbduurzaam@gmail.com
Terug naar de inhoud