Duurzaam Kaag en Braassem

DUURZAAMHEIDSPLATFORM
KAAG EN BRAASSEM
Ga naar de inhoud
Duurzame energie, waarom is dat eigenlijk nodig?

We hebben jarenlang gedacht dat wanneer er behoefte is aan meer energie, dan bouw je gewoon een energiecentrale erbij die werkt op kolen, gas of een kerncentrale die  met uranium werkt. Zo is het de laatste vijftig jaar gegaan en nu zien we wat de gevolgen zijn.


We hebben een groot milieu probleem, de temperaturen op aarde lopen steeds verder op, ook in ons koude kikkerlandje.  De poolkappen smelten en het waterniveau in de oceanen stijgt,  de  CO2 uitstoot is enorm toegenomen. (CO2 = kooldioxide, gas wat vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstof zoals kolen, gas en olie)

In ons eigen land merken we de gevolgen van het winnen van gas uit de bodem in het noorden van ons land waar we nu regelmatig te maken hebben met aardbevingen met alle gevolgen van dien.
Door de stijging van het zeewaterniveau kunnen wij de dijken nog wel verhogen met één of twee meter, maar in andere landen kan dit niet en zullen grote delen land onder water verdwijnen.
En toch zijn er nog steeds mensen die ontkennen dat er grote milieu veranderingen aan de gang zijn!
info@duurzaamheidsplatformkaagenbraassem.nl
kbduurzaam@gmail.com
Terug naar de inhoud