Groen en water - Duurzaam Kaag en Braassem

DUURZAAMHEIDSPLATFORM
KAAG EN BRAASSEM
Ga naar de inhoud

Groen en water

Duurzaamheid stopt niet bij duurzame energie alleen. Een gezond leefklimaat, rust, ruimte en verantwoord beheer van de openbare ruimte (groen en water) kunnen ook als duurzame waarden worden beschouwd.
Als groene hart gemeente is Kaag en Braassem onlosmakelijk verbonden met groen en water.
In de gemeente is veel water aanwezig, denk aan de Kagerplaassen en het Braassemermeer. Verder is het landschap open en groen met veel ruimte voor land- en tuinbouw. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het Duurheidsplatform een deel van zijn activiteiten concentreert rondom dit thema.
Bij het opstellen van de duurzaamheidsagenda zijn een aantal punten opgesteld met een directe link naar het thema groen en water. Daarbij zijn tal van kleinere kernpunten benoemd zoals: bloemrijke bermen en het verminderen van bestrijdingsmiddelen bij het beheer van openbaar groen.

Maar er komen ook omvangrijkere thema’s aan bod: meer ruimte voor groen tijdens nieuwbouw, realisatie van parken en onderzoek naar aanleg van een groene ecologische zone langs bijvoorbeeld de A4. De Werkgroep Groen en Water is betrokken bij de nieuwe richtlijnen (bestemmingsplan van openbare ruimte) en voeren we gesprekken met de gemeente ten aanzien van beheer. Ook denken we na over een combinatie van openbaar groen en duurzame opwekken van energie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een windpark in combinatie met wandel, fiets en mountainbike paden. Of een zonnepark in combinatie met een ligweide / recreatiestrand.

De Werkgroep Groen en Water heeft als ambitie om de gemeente duurzaam en groen te maken. Wij zien in de toekomst een directe link tussen groen en energie en zetten ons in om het open en groene karakter van de gemeente te behouden en waar mogelijk te versterken.
Het duurzaamheidsplatform werkt nauw samen met de Stichting Groen Licht.

info@duurzaamheidsplatformkaagenbraassem.nl
kbduurzaam@gmail.com
Terug naar de inhoud